جوجه

بالاخره با هزار کش و قوس و البته در بدری بیستم مردادماه دوباره جوجه ریختم با ای تفاوت نسبت به دفعات قبل که یکی جوجه درجه یک ریختم و دون رو هم خودم میسلازم والبته این رو هم بگم که کارگرام رو هم عوض کردم امیدوارم که خیر باشه ودوره پر باری باشه هرچند نهاده ها خیلی قیمتشون بالاست و مرغ ارزونه.عکس از شب اول دارم که میذارم سر فرصت

/ 0 نظر / 15 بازدید