روز درختکاری

اینروزها چون کارمون تعطیله وجوجه ریزی نداریم به تهران یاهمون شهر اومدم واسه تقریبا هیچ کار وچه خوب میگفت ظریفی که واقعی ترین تبلیغ این روزها با توجه به اوضاع گرونی این تبلیغه که شهرداری روی بیلبورداش زده:هر ایرانی یک درخت....

/ 1 نظر / 9 بازدید
شکروی

Hello It was used You wish for the ending of Elevated God Be مرحبا انه كان يستخدم كنت ترغب في إنهاء الله مرتفعة أن تكون سلام بسیار مورد استفاده قرار گرفت برای شما از خداوند تبارک و تعالی عاقبت بخیری آرزومندم موفق باشید شکروی 30002404390696 سرفراز باد ایران http://salamshokravi.persianblog.ir